DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SDH Dobromilice

výjezdy

  Rok 2011 

V sobotu 29. října se rozezněla siréna a přišli i poplachové sms: Požár udírny v Dobromilicích, zděná udírna u dřevěného domku. Tentokrát se nejednalo o žádné cvičení ale o ostrý výjezd. Velice nám pomohl náš starosta, který taky přiběhl do hasičárny a než jsme se oblékli a nachystali na výjezd, skočil na obecní úřad a podle popisného čísla zjistil, kde hoří. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že to bylo opačně – dřevěná udírna u zděného domku. Požár již byl pomalu zlikvidovaný, majitel pomocí kýblů s vodou stihl skoro celý oheň uhasit. My jsme udírnu rozebrali a vynesli před dům. Potom ještě hasiči z Brodku pro jistotu dřevo prolili vysokotlakým proudem vody a zásah mohl být ukončen. Když dojeli hasiči z Prostějova a Brodku, požár byl již zlikvidován a poté místo předáno majiteli. Potěšila nás jeho pochvalná slova o našem včasném příjezdu.

 

V sobotu 15. října zásahové jednotce přišla sms: Požár nízké budovy, zemědělské družstvo ve Vitčicích. Siréna se nerozezněla, protože se na operačním středisku asi spletli a nechtěně pustili sirénu v Domamyslicích místo u nás. Málokdo věděl o plánovaném námětovém cvičení a tak se sešlo šest členů jednotku jako k normálnímu výjezdu. Po pár minutách jsme vyjeli. Při takovém výjezdu mají jednotky, které jsou zařazeny do kategorie JPO V, stejně jako my, za úkol pomoci při dopravě vody na požářiště a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Zařadili jsme se do vedení dálkové dopravy vody a pomáhali jsme dopravit hasební vodu na dlouhou vzdálenost k místu požáru. Jelikož se opravdu jednalo o námětové cvičení, samozřejmě proběhlo závěrečné zhodnocení a malé občerstvení nakonec. Poté jsme opět připravili prostředky do akceschopného stavu.

 

 

 

 

V pátek 23. září večer jsme vyrazili do Hamer a každoroční cvičení jednotek, které jsou zařazeny do výjezdu na úseku ochrany obyvatelstva, kam patří i naše jednotka. Bohužel neměli jsme řidiče na Avii, museli jsme vyrazit osobním autem a jen v počtu pěti členů zásahové jednotky. Už pravidelně se cvičí v noci, aby byly podmínky co nejreálnější a co nejtěžší.

Byli jsme rozděleni na dvě poloviny. Jedna polovina zůstala v prostoru skladu v Hamrech, kde měli úkol zajistit areál před přílivovou vlnou, která se sem jakože řítila. Nasypali pytle s pískem a zajistili vchody, studny a další důležité body před vodou. Protože jsme neměli zásahové auto, tudíž ani žádné zásahové prostředky, jeli jsme s druhou půlkou do vojenského prostoru nachystat evakuační prostory pro evakuované osoby, které nám měly každou chvíli dovézt. Postavili jsme stany pro ubytování, prostor pro příjímání a také dekontaminační stanoviště. Poté nám přivezli dvě várky zraněných osob, a to jak s lehčími tak těžkými zraněními. Nakonec jsme samozřejmě museli všechno sklidit a odvézt zpátky na základnu a v pozdních nočních hodinách vyrazili k domovu.

Toto cvičení bývá velice zajímavé, všichni se připravujeme za velice těžkých podmínek na možné mimořádné události, tak abychom byli připraveni co nejkvalitněji a nejrychleji pomoci. Nutno podotknout, že nabité zkušenosti se nám velice hodili při zásazích na povodních, kde na nás spoléhali nejen postižení občané, ale i profesionální záchranáři.

 

 

 

 

Rok 2010

 

        V pátek 3. 12. v 23:25 se v obci rozezněla siréna a nám přišla z operačního střediska jednoznačné oznámení o požáru střechy rodinného domu č. 68 s velkou pravděpodobnostní, že se zde nachází člověk. Protože rodinný dům je blízko hasičárny, hned jsme věděli, že se jedná o planý poplach. Protože byl oznámen tak velký požár, Z Prostějova přijeli dvě cisterny a plošina a z Brodku také cisterna. Po deseti minutách byl zásah ukončen a předán vyšetřovatelům.

 

 

V pátek 22. října se u nás v obci rozezněla siréna a pro nás to znamenalo jediné – výjezd. Všem členům zásahové jednotky přišla oznamovací sms z operačního střediska, která nás informovala o požáru lesního porostu v Obědkovicích. Protože je v Pivíně uzavřený most, čekala nás dlouhá objížďka, přesto jsme dojeli jako šestí v pořadí. Bylo nutné provést dálkovou dopravu vody. Napojili jsme stroj a napojili další hadice B75. Součinnost jednotek fungovala perfektně, podařilo se nám dopravit vodu na 800 metrů. Nakonec ukázala jednotka z Němčic výhodu vysokotlaku na cisterně a předvedla uhašení připraveného ohně, protože se jednalo o námětové cvičení našeho 16. okrsku. Po zhodnocení zásahu pro nás připravila místní jednotka malé občerstvení a po vypsání zprávy o zásahu jsme se vydali na dlouhou cestu k domovu. Zásahu se zúčastnili: velitel Tomáš Svozilek, strojník Milan Antoníček a hasiči Ondřej Svozilek, Petr Soldán, Petr Špičák a Jakub Špaček.Všem patří dík, protože platí: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.

 

 

V sobotu 9. října proběhla cyklická odborná příprava JPO se zaměřením na plnění úkolů jednotek SDH obcí na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Tato odborná příprava proběhla praktickou formou.

Námětem cvičení bylo prověření připravenosti jednotek při vydatných deštích, kdy příkladem v Mostkovicích došlo ke zvyšující se hladině vodního toku Hloučela a došlo k ohrožení dětského tábora možnými povodněmi. V táboře se nacházelo cca 15 osob s různým postižením (vozíčkáři, slepci apod.). Tyto osoby je bylo nutno evakuovat do evakuačního střediska v Ohrozimi a dále zamezit možnému rozlivu výstavbou hrází.

V 18:00 proběhl sraz jednotek ve skladu HZS v Hamrech. Jednotky byly seznámeny s danou situací a bylo provedeno rozdělení úkolů. Jednotky provádějící evakuaci vyskladnily potřebný materiál a převezly ho do Ohrozimi, kde zřídily evakuační středisko. Naše zásahová jednotka jela ve složení Tomáš Svozilek, Ondřej Svozilek, Jan Jílek, Mirek Vodák, Petr Horna a Petr Soldán.

Této části cvičení jsme se zúčastnili i my. Z materiálu ze skladu civilní obrany v Hamrech jsme připravili nouzové ubytování v kulturním domě v Ohrozimi a poté už mohly přijet evakuované osoby - vozíčkáři, slepci i osoby s berlemi. Mohli jsme si vyzkoušet práci se zmatenými osobami a vyzkoušet si pomáhat postiženým osobám. Určitě nám toto cvičení dalo hodně cenných informací a nových poznatků.

Cvičení mělo převážně za úkol praktické prověření teoretických znalostí výstavby protipovodňové hráze z dvoukomorových pytlů s pískem a prověření možnosti využití vaků na vodu k protipovodňové ochraně. Procvičení evakuace postižených osob a zřízení evakuačního střediska. Vyzkoušení osvětlovacího balónu zakoupeného Městem Prostějov v roce 2010 v reálných podmínkách při zásahu.

Jednotky provádějící stavbu hrází naplnili 400 dvoukomorových pytlů pískem a převezly ho do Mostkovic, kde byl zastaven výtok z přehrady a v korytě řeky postavena o délce asi deseti metrů, necelý metr široká a metr vysoká hráz. Dále bylo provedeno přehrazení toku pomocí vaků naplněných vodou. Po obnovení průtoku se reálně vyzkoušela pevnost obou hrází. Cvičení bylo ukončeno cca ve 24:00. Přesto, že se hráz z pytlů s pískem se protrhla a vaky odplavaly, cvičení přineslo řadu cenných zkušeností.

Cvičení odborné přípravy se účastnily jednotky, Kostelec na Hané, Hrubčice, Šubířov, Dobromilice, Vrbátky, Bedihošť, Čelčice, Držovice, Žešov, Mostkovice, Bohuslavice, Prostějovičky, Hrochov, Paskov.

 

 Fotky z oob v Hamrech - zde

 

Ve čtvrtek 3. června jsme byli požádaní operačním střediskem v Olomouci o pomoc při povodních, tentokrát v nedalekých Mořicích. Protože máme k dispozici dvě čerpadla, tuto pomoc jsme nemohli odmítnout a po půl osmé jsme tam vyrazili ve složení: Honza Jílek, Milan Antoníček, Milan Trněný, Ondřej Svozilek, Pepa Smolka, Petr Horna a Mira Vodák. Všichni odvedli velký kus práce a jediným potěšením pro nás byla slova chvály od místní paní. Čerpali jsme vodu ze zatopených rodinných domků na kraji Mořic. Všem klukům patří velký dík za odvedenou práci i slova uznání, že vydrželi pracovat celou noc, protože nazpět se přijelo až kolem osmé hodiny ráno. Ne nadarmo se říká, že rozdíl mezi dobrovolným hasičem a profesionálním hasičem je pouze ten, že profesionální hasič to má zaplaceno J

 fotky ze zásahu v Mořicích - zde

 

I naše jednotka se rozhodla přiložit ruku k dílu při nedávných povodních a strávila odpoledne a celou noc ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. května v Troubkách. Protože máme k dispozici dvě čerpadla, hned nás využili hasiči Olomouckého kraje. Plovoucí čerpadlo pomáhalo vyčerpávat vodu z hřiště a s kalovým čerpadlem kluci pomáhali vyčerpávat vodu ze sklepů. Lidé nám byli vděční, to také byla velká odměna za odvedenou práci, která snad trochu lidem i pomohla. Tímto bych chtěl všem klukům za odvedenou práci poděkovat. Byli to Jan Jílek, Ondřej Svozilek, Mirek Vodák, Milan Trněný, Jakub Špaček a Milan Antoníček. Při psaní tohoto článku mě napadá jediné – buďme vděční za práci dobrovolných hasičů, nikdy nevíme, kdy ji můžeme potřebovat.

 

fotky z Troubek - zde

 

Dne 9. května v 4:37 nás probudila siréna a to znamenalo jediné – máme výjezd. I když to bylo tak brzo ráno, sešlo se nás v hasičárně sedm členů zásahové jednotky – Tomáš Svozilek, Honza Jílek, Milan Antoníček, Ondřej Svozilek, Pepa Smolka, Milan Trněné a Mira Vodák. Přišli nám z operačního střediska nepřesné zprávy, kdy se mělo jednat o požár kontejneru. O to větší bylo naše překvapení, když jsme přijeli na místo zásahu (naproti školky u rozestavěného rodinného domu). Velké plameny šlehaly ze zapálené hromady trámů. Bohužel hydrant u místa zásahu byl celý zasypaný hlínou, museli jsme vodu tahat od 100 metrů vzdáleného dalšího hydrantu. I přes tuto překážku jsme již plameny hasili před příjezdem hasičů z Brodku i Prostějova. S jejich pomocí se hromada trámů rozebírala a dohašovala se poslední ohniska požáru. Zásah byl náročný, konečná likvidace trvala dvě hodiny. Po úklidu komunikace i technických prostředků jsme jednotku opět uvedli do akceschopnosti.

 

V pátek 16. dubna v podvečer se v obci rozezněla siréna a nás čekal výjezd. Naštěstí se jednalo pouze o námětové cvičení našeho 16. okrsku, tentokrát ve vedlejší obci v Doloplazích v areálu místního závodu ŽPSV. Hlášen byl požár haly. Jednotky se dozvěděly o hydrantové síti v areálu a zároveň jsme všechny vyzkoušeli. Po natáhnutí hadicového vedení jsme si vyzkoušeli hašení, naštěstí jen na nehořlavé pražce. Dále byla i zajištěna kyvadlová dálková doprava vody pomocí cisternových stříkaček. Vše proběhlo pečlivě, tedy i s hlášením, a my mohli po malém občerstvení vyrazit domů a zase uvést jednotku do akceschopnosti.

                                           

                                            

 

Rok 2009

Přišel podzim a jako každý rok se chystalo námětové cvičení pro 16. okrsek, tentokrát u nás v Dobromilicích. Proto se v sobotu 24. října ve vesnicích našeho okrsku v 15:00 rozezněly sirény. Po příjezdu jednotek proběhl jako vždycky nástup a potom se mohlo začít v zásahu. Byl hlášen požár základní školy v Dobromilicích spojen s evakuací žáků a učitelského sboru (byli to žáci a vedoucí mládeže SDH Dobromilice). Hasiči vlastnící dýchací přístroje (Dobromilice, Vrchoslavice, Němčice) provedli záchranu zraněných a evakuaci ostatních žáků. Před školou se do ošetřování zraněných zapojil i ostatní členové jednotek. Protože byl požár rozsáhlý, musela se na místo dopravit voda a to dálkovou dopravou hadicemi. To provedli Dobromilice, Doloplazy a Víceměřice a svého úkolu se zhostili velice dobře, protože voda šla nepřetržitě a plynule po celou dobu a navíc nedošlo ke škodě na materiálu, což se většinou nestává. Protože přes Dobromilice vede objížďka z Němčic do Prostějova, byl zvýšený provoz, proto se musela zajistit i plynulost dopravy, hlavně přes přejezdové můstky, ale většinou byli řidiči ukáznění a vše proběhlo bez komplikací. Po úspěšném zásahu v tělocvičně proběhla přednáška o zdravovědě, ukázka na resuscitační figuře a poté i krátká přednáška o průzkumu, požáru a nebezpečí, které může vzniknout při těchto zásazích. Potom už se šlo jen občerstvit za místní sokolovnu a hurá připravit jednotku zpátky, aby byla zase akceschopná...

 

 

25. dubna vyhlášen poplach v 15:15 a byl hlášen požár ve Vrchoslavicích. Naštěstí se jednalo o námětové cvičení, které bylo připraveno pro náš šestnáctý okrsek. kromě hasičů z Pivína se zúčastnili všechny sbory. Dále byli připraveny stanoviště, kde jsme se mohli dozvědět něco o dýchacích přístrojích, zdravovědě, stavění hrází při povodních a další informace. Výjelo družstvo zásahové jednotky v počtu1 + 7 hasičů.

         

 

Rok 2008

9. 11. vyhlášen poplach v 14:00 a byl hlášen požár v domě p. Lipovského.Naše jednotka vyjela jako první a zjistila, že se jednalo pouze o planý poplach. Po příjezdu jednotek z Prostějova, Brodku a Němčic bylo zahájeno vyšetřování o zneužití tísňového volání.

8. 11. okolo jedné hodiny vyhlášen poplach. Jednalo se o námětové cvičení a jelo se do Víceměřic, kde se nacvičovala dálková doprava vody a evakuace v ústavu sociální péče. Nakonec jsme se i něco dozvěděli o použití dýchcích přístrojů, takže jsme se i něco dozvěděli.

11. 10. jsme navštívili vojenský prostor v Hamrech, kde pro nás Olomoucký kraj připravil zajímavé školení civilní obrany. Bylo připraveno 7 stanovišť, na kterých jsme se postupně střídali. My jsme začali u zdravovědy, pokračovali evakuací, vyzkoušeli si postavit stan, poučili se o dekontaminaci, postavili povodňovou hráz z pytlů písku, dále zde byly nebezpečné látky a nakonec nouzové přežití.

7. 6. požár rodinného domu č. p. 156 a opět u paní Novotné. Hořelo dřevo a hadry u kamen, což nebyl problém lehce uhasit. Osoby v domě byli v podnapilém stavu, proto byly povolány složky inegrovaného systému a po příjezdu jim byl objekt předán.

18. 4. vyhlášen poplach. Jednalo se o námětové cvičení zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 8 členů a jednotka dorazila na místo jako druhá v pořadí.

16. 1. vyhlášen poplach ve 20:00. Byl nahlášen požár rodinného domu paní Novotné, č. p. 156. Na místo dorazil náš sbor první v počtu 8 lidí. Byl proveden průzkum a použít hasící přístroj. Hořela postel, patrně zapálená od nedopalku cigarety. Po příjezdu jednotky z Němčic nad Hanou bylo místo požáru předáno této jednotce.

15. 1. vzhlášen poplach ve 13:00. Šlo o pláný poplach, údajně hořely šatny na místním hřišti. Na místo dorazila naše zásahová jednotka jako první a provedla na místě průzkum. Na výjezdu bylo 5 lidí.